Tjänster

Övriga ägarförändringar

Vi kan hjälpa till vid många olika typer av ägarförändringar. Anlita oss när en ny parner eller delägare ska tas in i företaget.

Läs mer
Öka marknadsvärdet

Vi hjälper företagare att öka firmans marknadsvärde. Efter en grundlig analys tar vi fram förslag till mer genomgripande åtgärder.

Läs mer
Sälja företag

Vi kan vägleda dig genom alla steg i en företagsförsäljning, från analys via marknadsförsing till avslutningsfasen och själva transaktionen.

Läs mer
Köpa företag

När du vill köpa ett företag så kan du anlita oss för ett sökuppdrag. Tillsammans med dig kommer vi överrens om en sökprofil.

Läs mer